DỰ ÁN THIẾT KẾ

Địa điểm    : 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Phone        : 097 698 61 07

Facebook   : facebook.com/museumcoffeeandtea

Giờ mở cửa: 7:00 - 23:30

Địa điểm       : 46 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Phone           : 0914378583

Facebook      : facebook.com/GraziosCoffee

Giờ mở cửa  : 

Địa điểm       : 23 Mê Linh - Lê Chân, Hải Phòng

Phone           : 031 6513 579

Facebook      : facebook.com/OBAMIBREAD

Giờ mở cửa  : 

Địa điểm     : BT7 KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Phone         : 096 866 63 02

Facebook    : facebook.com/coffeetruc

Giờ mở cửa: 7:00 - 22:00

KHÁCH HÀNG

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg17.jpg18.jpg19.jpg2.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.png3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg9.jpglogo tini.png