DỰ ÁN THIẾT KẾ

Địa điểm        :Khu 3,thị trấn quán lào, yên định, thanh hóa
Thanh Hóa

Phone           : 094 719 68 36

Trang chủ     : https://www.facebook.com/H%C6%B0ng-Ph%C3%A1t-Coffee-and-Tea-104387674356908/

Giờ mở cửa   : 07h30 - 21h30

 

THIẾT KẾ QUÁN 

Địa điểm: 

Phone           : 

Trang chủ     : 

Giờ mở cửa   : 07h30 - 21h30

Địa điểm: Sài Gòn

 

Giờ mở cửa   : 07h30 - 21h30

 

THIẾT KẾ QUÁN

Địa điểm: Hoàng Mai - Hà Nội

Phone           : 

Trang chủ     : 

Giờ mở cửa   : 07h30 - 21h30

KHÁCH HÀNG

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg17.jpg18.jpg19.jpg2.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.png3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg9.jpglogo tini.png