DỰ ÁN THIẾT KẾ

Địa điểm     : BT7 KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Phone         : 096 866 63 02

Facebook    : facebook.com/coffeetruc

Giờ mở cửa: 7:00 - 22:00

Địa điểm       : 

Phone           : 097 844 33 19

Facebook     : facebook.com/CoffeeSapa

Giờ mở cửa  : 7:00 - 21:30

Địa điểm       : Tôn Thất Tùng, Hà Nội

Phone           : 098 643 18 18

Facebook      : facebook.com/CangtindaihocY

Giờ mở cửa  : 7:00 - 22:00

Địa điểm       : 

Phone           :

Facebook     : facebook.com/catimorcafe

Giờ mở cửa  :

KHÁCH HÀNG

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg17.jpg18.jpg19.jpg2.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.png3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg9.jpglogo tini.png