KONG - MÍA SẦU RIÊNG

Địa điểm: 73 Nguyễn Văn Huyên - Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 0975 569 456 

Kong Mía Sầu riêng

KHÁCH HÀNG

1.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg17.jpg18.jpg19.jpg2.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.png3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg9.jpglogo tini.png